Boligbygg Oslo KF

Kommunalt foretak som forvalter og drifter ca.10.600 boliger for Oslo kommune.
Nekom AS har utført en rekke oppdrag innen anskaffelse av varer, tjenester og bygg- og anleggsprosjekter.

Gå til Boligbygg Oslo KF her

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til Oslo kommune. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: bygging, drift og vedlikehold av kirker, samt anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder mm.

Nekom AS har utført en rekke oppdrag innen anskaffelse av varer, tjenester og bygg- og anleggsprosjekter.

Går til Kirkelig fellesråd i Oslo her

Omsorgsbygg Oslo KF

Kommunalt foretak som forvalter en betydelig eiendomsportefølje på vegne av Oslo kommune. Porteføljen består av i hovedsak av Oslo kommunes sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, barnehager og barneparker, kommunalt eide institusjonsbygg knyttet til rusmiddelomsorg, barnevern og psykiatri samt Legevakten.

Nekom AS har bistått med anskaffelse av store volum tjenester.

Gå til Omsorgsbygg Oslo KF her

Grenland Group Technology AS

Bistand i forbindelse med ulike anbudskonkurranser for anskaffelser til statlig sektor.

Gå til Grenland Group Technology AS her

Gravferdsetaten

Bistand med ulike anskaffelser innen etatens virkeområde.

Gå til Gravferdsetaten her.