Boligbygg Oslo KF

Kommunalt foretak som forvalter og drifter ca.10.600 boliger for Oslo kommune.
Nekom AS har utført en rekke oppdrag innen anskaffelse av varer, tjenester og bygg- og anleggsprosjekter.

Gå til Boligbygg Oslo KF her