Omsorgsbygg Oslo KF

Kommunalt foretak som forvalter en betydelig eiendomsportefølje på vegne av Oslo kommune. Porteføljen består av i hovedsak av Oslo kommunes sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, barnehager og barneparker, kommunalt eide institusjonsbygg knyttet til rusmiddelomsorg, barnevern og psykiatri samt Legevakten.

Nekom AS har bistått med anskaffelse av store volum tjenester.

Gå til Omsorgsbygg Oslo KF her