Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til Oslo kommune. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: bygging, drift og vedlikehold av kirker, samt anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder mm.

Nekom AS har utført en rekke oppdrag innen anskaffelse av varer, tjenester og bygg- og anleggsprosjekter.

Går til Kirkelig fellesråd i Oslo her