Tjenester

NEKOM AS har gjennom ca. 500 anskaffelsesprosjekter pr. 01.07.2011 opparbeidet en bred og allsidig kompetanse uavhengig av type oppdragsgiver og kategori anskaffelse. Tjenesteytelsen spenner fra mindre direkte anskaffelser til store kompliserte bygg- og anleggsprosjekter, voluminøse tjenestekjøp og spesielle varekjøp

 Under følger et utvalg prosjekter som viser spennet i tjenesteytelsen: 

pdfReferanseliste_anskaffelser_2011